Složení školské rady

Složení ŠR

Školská rada pracuje  v tomto složení:

• Andrea Horáková Balčíková
• Mgr. Štěpán Ondřich
• Mgr. Alžběta Němcová