Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Aktivity ŠPP na naší škole zajišťuje výchovný poradce (kariérový poradce), speciální pedagog (podpora dětí s SVP), školní metodik prevence (specifická primární prevence sociálně patologických jevů). Třídní učitelé spolupracují s ŠPP. Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitel školy.  

Ředitel školy: Mgr. Milan Kožíšek

konzultační hodiny: úterý od 8:00 do 10:00 hod. (po předchozí dohodě)

konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: info@zslibusina.cz

nebo telefonicky na tel.: 381 211 032

konzultační místnost: ředitelna školy

 

Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Meyerová

konzultační hodiny: středa 7:00-7:45 či podle dohody

konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: jana.meyerova@zslibusina.cz

nebo telefonicky na tel.: 381 212 770, 381 211 032

konzultační místnost: 214

 

Školní metodička prevence: Mgr. Alžběta Němcová

konzultační hodiny: středa 7:00-7:45 či podle dohody

konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: alzbeta.nemcova@zslibusina.cz

nebo telefonicky na tel.: 381 212 770, 381 211 032

konzultační místnost: 214

 

Speciální pedagožka: Mgr. Jaroslava Smetková

konzultační hodiny: středa 7:00-7:45 či podle dohody

konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: jaroslava.smetkova@zslibusina.cz

nebo telefonicky na tel.: 381 212 770, 381 211 032

konzultační místnost: 214

 

Třídní učitelé a učitelé  

konzultace se domlouvají prostřednictvím elektronické žákovské knížky, jednotlivých pracovních e-mailů nebo telefonicky na tel.: 381 212 770