Metodička prevence

Proč je důležitá prevence ve třídách, kde se nic divného neděje?

Jelikož je naším dlouhodobým cílem vytvářet dobré vztahy mezi dětmi, které spolu tráví devět let života, musíme se zaměřovat už od začátku na skupinovou spolupráci a vymezování vztahů mezi jedinci. Je nám jasné, že všichni spolu nemohou kamarádit, ale zároveň by se měli respektovat, ať už si o sobě myslí cokoliv. Třídní učitelé se proto snaží už od první třídy nastavovat dětem takové podmínky, které žáky budou posunovat k empatii, zdravému sebevědomí a prosazování se. Ve spolupráci s metodičkou prevence pak probíhají speciální hodiny, kde třídní učitel funguje pouze jako pozorovatel a může si tak vytvořit komplexnější představu o tom, jak se svou třídou pracovat. 

děti ve tříděděti ve tříděděti ve třídě

https://www.zslibusina.cz/fotogalerie/program-prevence-ve-tridach/