S.T.O.R.I.E.S.

Pár slov o projektu

Na samém konci minulého školního roku byly vyhlášeny výsledky výběrového řízení o udělení finančních prostředků pro práci na projektu Partnerství škol Comenius ve
výběrovém kole 2010, které obsahovaly pozitivní pro ZŠ Bechyně Libušina 164 informaci a konkrétněji žádost o grant na realizaci multilaterálního projektu partnerství škol s názvem S.T.O.R.I.E.S. (Searching Traces of Renaissance in European Society – Po stopách Renesance v Evropské společnosti) byla schválena.
Co to všechno znamená?
1. Comenius je program celoživotního učení se zaměřením na školní vzdělávání, do kterého se mohou zapojit mateřské, základní a střední školy a to jak učitelé a pedagogičtí pracovníci, tak i žáci a studenti. Na projektu se podílejí představitelé z minimálně 3 různých členských států Evropské unie a některých dalších států. Spojuje je téma projektu, které si účastnici sami zvolí podle svých potřeb – umění, životní prostředí, kulturní dědictví, evropské občanství, informační a komunikační technologie, prevence proti násilí atd. k
2. Každá z partnerských organizací obdrží grant, který má pokrýt náklady na realizaci projektu během 2 let. Prostředky je možné použít na vybavení potřebné k uskutečnění projektu a hlavně na mobility – výměnné návštěvy partnerských institucí.
3. Projekt, na kterém nejenom, že se ZŠ Bechyně Libušina 164 bude podílet, ale hlavně bude jeho koordinátorem, nese název S.T.O.R.I.E.S. (Searching Traces of Renaissance in European Society – Po stopách Renesance v Evropské společnosti). Ve spolupráci s IES Benicalap, Valencia, Španělsko; ZŠ s MŠ Cadrova, Bratislava, Slovensko; Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki, Częstochowa, Polsko a Teleki-Wattay Muveszeti Iskola Pomaz, Pomaz, Maďarsko budou tým učitelů a žáků z naší školy pracovat na téma Renesance a při svém pátrání po stopách Renesance budou mít možnost představit partnerům získané poznatky a zároveň se obohatit o dalších, které partneři sdělí jim. V prvním roce spolupráce na projektu se každá škola představí jako instituce a představí též i svůj región a pak bude postupně sepisovat příběh známé renesanční osobnosti ze svého kontextu. Tyto práce se budou prezentovat během výměnných návštěv a na společném webu projektu a na konci prvního roku by z toho vzniknul tištěný Turistický průvodce po Renesanci – Renaissance Tourist Guidebook, který by obsahoval všechny příběhy od všech partnerů. Druhý rok projektu bude věnován hledání stop Renesance v současnosti – architekturní památky, zvyky atd. a stejným způsobem prostřednictvím výměnných návštěv a na společném webu projektu se objeví výsledky tohoto pátrání, které na konci projektu vyústí ve společné publikaci. Projekt bude doprovázen řadou dalších doprovodních a dílčích aktivit – na každé škole vznikne Foreign Language Club, který se bude věnovat přípravy slovníčku s klíčovými pojmy přeloženými z angličtiny do konkrétního jazyka (češtiny, španělštiny atd.) a na konci projektu bude vydaná kompletní verze tohoto multijazykového slovníčku pojmů spojených s prácí týmu na téma Renesance. Další příležitost poměřit svou kreativitu a konkurenceschopnost bude soutěž o návrh obalu turistického průvodce, který proběhne na společném webu projektu, a které se zúčastní žáci ze všech partnerských škol. Na konci druhého roku trvání projektu se má uskutečnit závěrečné setkání v Maďarsku, kde se představitelé ze všech zúčastněných škol sejdou, zhodnotí svou práci a představí vše, co během těch dvou let vzniklo ve spojení se společném tématem.
4. Blíží se první velká událost – zahájení práce na projektu se uskuteční v podobě setkání představitelů všech partnerských škol na začátku října v Bechyni. Na tomto setkání bude doladěn plán aktivit na celý první rok projektu.
Na závěr můžeme říct, že aktivit spojené s projektem bude hodně, některé vzniknou spontánně během příprav na velké projektové události, další jsou už dávno naplánovány, a o tom vše se bude projektový tým žáků a učitelů snažit průběžně a včas informovat veřejnost.

Aneta Petrunova a Tým Comenius ze ZŠ Bechyně Libušina 164