Aktuality ze školy

Dnes učím já

První aprílový týden se ve 4.A nesl ve znamení velkých změn. Žáci si totiž s paní učitelkou vyměnili role a postavili se na její místo před tabuli, aby si vyzkoušeli, jaké je to být učitelem. Touto aktivitou jsme oslavili Den učitelů, který se slaví 28. března, v den narození učitele národů Jana Amose Komenského. A jak se své nové role děti ujaly? Moc hezky! S paní učitelkou Laurou jsme si vyzkoušeli tělocvik - štafetové závody, hry s míčem a cvičení s padákem. Při matematice s Jirkou a Sofčou jsme si při hrách zopakovali, že násobilku už umíme na jedničku. Při vlastivědě nám Tom povyprávěl o Slovanech, jejich životě a vyzkoušeli jsme si ve dvojicích hledat správné dvojice nových informací. S Lukášem jsme si při pracovních činnostech složili papírovou lodičku a umístili ji na rozbouřené moře. Nikča s námi při přírodovědě zopakovala třídění živočichů, stavbu těla ryb a zahráli jsme si vědomostní hry o zvířatech. Všichni si za svou statečnost zaslouží velkou pochvalu, zhostit se tak těžkého úkolu chce pořádnou dávku odvahy. Vypadá to, že tato výměna rolí nebyla zdaleka poslední, třídě se líbila a proto si ji určitě někdy zase zopakujeme. 

děti ve tříděDnes učím jáděti ve třídě

Fotogalerie