Aktuality ze školy

"Cvičíme do plavek", tělocvik holek z osmičky

Dívky z druhého stupně jsou velmi šikovné v hodinách tělocviku. Jsou snaživé a pochvala jim patří za super sportovní nasazení. Oblíbily si kruhový trénink zaměřený na kondici a posilování "problematických" partií. Takový trénink se dá zařadit i mezi tréninky různých sportovních aktivit, jako je například atletika, fotbal aj.. Podobně zaměřený je trénink zrcadlový s využitím atletických a gymnastických řad a prvků. Natočíme někdy příště...:-).

https://www.youtube.com/watch?v=nFEyfkLqqeM&ab_channel=AlenaFrancov%C3%A1