Aktuality ze školy

BESEDA S ODBORNÍKEM ve 3. A

V rámci programu "Den pro školu" měli třeťáci možnost vyslechnout si povídání o bioodpadu. Opět nás navštívil p. Daněk - veterinář a farmář. Děti se se zájmem zapojily do diskuze. Čast setkání proběhlo na školním pozemku, kde proběhla praktická ukázka práce s rýčem nebo hráběmi. Vyslechli jsme si také rady, jak založit správně kompost. Závěrem přidal p. Daněk zajímavé vyprávění o svém koníčku - myslivosti. 90 minut uteklo jako voda a každý se dozvěděl něco zajímavého. Děkujeme za návštěvu.

děti na zahraděděti ve tříděděti ve třídě