Aktuality ze školy

Bechyňská veverka

Ve středu 22. 11. se uskutečnily v naší tělocvičně závody ve šplhu na tyči pro všechny bechyňské veverky školou povinné. Účast byla skvělá a výkony šplhavců ještě skvělejší. Obecenstvo složené ze spolužáků a rodičů mohutně povzbuzovalo.

diváciděti v tělocvičněBechyňská veverka

https://www.zslibusina.cz/fotogalerie/bechynska-veverka-2023/