Naše projekty

Národní plán doučování - publicita

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
narodni-plan-doucovani-publicita.docx 483.5 Kb
plakat-a3-k-publicite-npo-1.pdf 174.5 Kb

Moderní vzdělávání v ZŠ Františka Křižíka Bechyně II

Jedná s o projekt z OP VVV. Celková výše dotace je 1.159.243,- Kč. V tomto navazujícím projektu jsme se rozhodli většinu šablon zaměřit na práci s dětmi ve škole, ale nově i ve školní družině. V rámci projektu budou ve škole zřízeny 2 čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her, bude probíhat doučování žáků v hlavních předmětech na I. i II. stupni. Pedagogové budou sdílet zkušenosti pomocí návštěv pedagogů na jiných školách, některé šablony jsou zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na projektové dny ve škole i mimo školu. Projekt je dvouletý, byl zahájen 1. 9. 2018.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
publicita-plakat-sablony-ii-zs-frantiska-krizika-bechyne.pdf 75.4 Kb

Pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol pro školní rok 2017/2018 (1. 9. 2017 – 30. 6. 2018)

Pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol pro školní rok 2017/2018 (1. 9. 2017 – 30. 6. 2018)

 

Pokusné ověřování vyhlásilo MŠMT ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského na základě doporučení ČŠI. Naše škola se zařadila mezi 100 vybraných škol v celé České republice (účast v projektu využilo jen 72 škol).

Cílem pokusného ověřování je především ověřit rozsah a dopad využívání vzdělávacích programů muzeí a památníků školami pomocí zážitkové pedagogiky a oživené historie ve společenskovědních předmětech za účelem zkvalitnění výuky. Celková výše dotace na školní 2017/2018 činila 245.000,- Kč. Z těchto prostředků bylo žákům školy hrazeno cestovné a vstupné do vybraných muzeí a památníků. Škola uspořádala celkem 19 výjezdů (každá třída vyjela minimálně 2x) například do Památníku Terezín, Národního technického muzea v Praze, Národního muzea v Praze, Husitského muzea v Táboře. Celkem v rámci celé republiky vycestovalo v I. etapě pokusného ověřování více než 68.000 dětí.

 

Pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol pro školní rok 2018/2019

Naše škola byla opět vybrána k pokusnému ověřování (72 vybraných škol v rámci celé České republiky) Vzdělávací programy paměťových institucí do škol. Projekt navazuje na pokusné ověřování z minulého roku. Oproti loňskému roku do seznamu přibyly i hrady a zámky v péči Národního památkového ústavu. Celková výše dotace na I. pololetí školního roku 2018/2019 činí 122.500,- Kč.

Projekt „A Message in a Bottle“ (Vzkaz v láhvi)

V rámci programu Erasmus+, klíčová akce 2: Strategická partnerství mezi školami, škola připravila další projekt A Message in a Bottle (Vzkaz v láhvi), který volně navazuje na projekt Water Around Us (Voda kolem nás), který v naší škole probíhal od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2017. Našimi partnery zůstala portugalská i litevská škola, španělskou školu nahradila škola z Islandu. Naše škola opět vystupuje jako hlavní koordinátor celého projektu. Jde o dvouletý projekt, ve kterém proběhnou partnerské návštěvy jednotlivých škol. Výjezdů se zúčastní pedagogové i děti. Celková výše dotace činí 124.050 EUR, z toho naší škole bylo přiděleno na realizaci projektu 38.700 EUR. Projekt bude probíhat od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.

Seznam partnerských škol:

- Základní škola Františka Křižíka Bechyně, Česká republika

- "Sandoros" progimnazija – Siauliai, Litva

- Agrupamento de Escolas José Sanches e São Vicente da Beira – Alcains, Portugalsko

- Vogaskóli – Reykjavík, Island

Projekt Erasmus+ školní vzdělávání – Klíčová akce 2 – strategická partnerství škol, realizace: 9/2015 – 9/2017

Projekt Erasmus+ školní vzdělávání – Klíčová akce 2 – strategická partnerství škol, realizace: 9/2015 – 9/2017

Jde o nový evropský projekt, který navazuje na projekt Comenius, jedná se opět o multilaterální projekt – nosným tématem projektu je Water Around Us (Voda kolem nás), jedná se o strategická partnerství mezi školami, projekt umožní vycestování pedagogů a žáků školy do partnerských zemí v rámci EU.  Naše škola byla koordinátorem celého projektu. Projekt byl schválen k financování českou Schvalovací komisí Erasmus+ a postoupil do celoevropského schvalovacího procesu na úroveň Evropské komise. Evropská komise projekt na konci měsíce srpna 2015 schválila. Celková dotace pro naši školu na dvouletý projekt činila 31.920 EUR.

Projektoví partneři:

- Základní škola Františka Křižíka Bechyně – Česká republika

- I.E.S. „Albaida“, Almería – Španělsko

- Agrupamento de Escolas Jose Sanches e Sao Vicente da Beira, Alcains – Portugalsko

 - „Sandoros“ progimnazija, Siauliai – Litva

V prvním roce projektu se uskutečnilo setkání učitelů partnerských škol v Bechyni (11. 10. 2015 – 15. 10. 2015, při kterém byl naplánován celý program dvouletého projektu. Od 30. 1 2016 do 7. 2. 2016 se uskutečnilo partnerské setkání v portugalské škole (zúčastnili se 3 pedagogové a 8 žáků) a od 7. 5. 2016 do 15. 5. 2016 partnerské setkání v litevské škole (zúčastnili se opět 3 pedagogové a 8 žáků). Na podzim 2016 se uskutečnilo další setkání učitelů partnerských škol v Portugalsku (23. 9. 2016 – 29. 9. 2016). Počátkem roku 2017 se uskutečnilo partnerské setkání ve španělské škole (3 pedagogové a 8 žáků) a na závěr celého projektu v květnu 2017 pak partnerské setkání v Bechyni. V rámci projektu navštívili žáci 4. – 9. ročníku také výstavu TITANIC v Praze. V září 2017 byla podána závěrečná monitorovací zpráva, která byla schválena.

Projekt Moderní vzdělávání v ZŠ Františka Křižíka Bechyně, realizace: 9/2015 – 6/2016

Projekt Moderní vzdělávání v ZŠ Františka Křižíka Bechyně,  realizace: 9/2015 – 6/2016

V rámci OP VK škola realizovala ve školním roce 2015/2016 projekt Moderní vzdělávání v ZŠ Františka Křižíka Bechyně reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1008. Celková výše dotace činila 712.596,- Kč. V rámci projektu se 20 žáků zúčastnilo vzdělávacího pobytu v Oxfordu a 10 žáků vzdělávacího pobytu v Berlíně. Dvě učitelky angličtiny se zúčastnily čtrnáctidenního jazykově vzdělávacího kurzu na Maltě. V rámci projektu probíhaly ve škole 3 čtenářské dílny, do kterých se zapojili žáci od 4. do 9. ročníku. Taktéž bylo do žákovské knihovny zakoupeno cca 400 knih, které vycházely ze zájmu dětí. Učitelé, kteří vedli čtenářské dílny, se zúčastnili školení na téma čtenářské dílny.

Projekt Moderní vzdělávání v ZŠ Františka Křižíka Bechyně, realizace: 9/2016 – 8/2018 (Šablony I)

Projekt Moderní vzdělávání v ZŠ Františka Křižíka Bechyně, realizace: 9/2016 – 8/2018 (Šablony I)Projekt Moderní vzdělávání v ZŠ Františka Křižíka Bechyně, realizace: 9/2016 – 8/2018 (Šablony I)

Jednalo se o projekt z OP VVV. Celková výše požadované dotace byla 699.316,- Kč. V rámci projektu se pedagogové školy vzdělávali v oblasti inkluze, matematické gramotnosti, čtenářské gramotnosti a cizích jazyků. Vyzkoušeli si tandemovou výuku, sdíleli zkušenosti pedagogů pomocí návštěv na jiných školách. V rámci projektu byly ve škole zřízeny 2 čtenářské kluby, klub zábavné logiky a deskových her, probíhalo doučování žáků v hlavních předmětech na I. i II. stupni. Projekt byl dvouletý, skončil 31. 8. 2018.

Projekt Technické vzdělávání v ZŠ Františka Křižíka Bechyně, realizace 9/2015 – 6/2016

Projekt Technické vzdělávání v ZŠ Františka Křižíka Bechyně, realizace 9/2015 – 6/2016

V rámci OP VK škola realizovala ve školním roce 2015/2016 projekt Technické vzdělávání v ZŠ Františka Křižíka Bechyně reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.0217. Celková výše dotace činila 204.112,- Kč. V rámci projektu vyráběli žáci 6. ročníku ve školní dílně výrobek – brousítko na tužku. Dále byly nakoupeny nové dílenské stoly, svěráky, elektrické přístroje do dílny, nové ruční nářadí pro žáky a kovové skříně k uložení tohoto nářadí.