Pozdravy z chladné a větrné Anglie, den 2

Pozdravy z chladné a větrné Anglie, den 2