Základní škola Františka Křižíka Bechyně

Erasmus + / A Message in a Bottle

Schůzka rodičů k výměnnému pobytu v Litvě

Ve čtvrtek 25.4.2019 od 16:00 se bude konat schůzka s rodiči žáků, kteří se zúčastní výměnného pobytu v Litvě. Všichni se sejdeme v učebně AJ v 1. patře.

A Message in a Bottle

V týdnu od 18. do 22. března naše škola hostovala projektové setkání s výměnným pobytem žáků. Přijeli k nám reprezentanti Islandu, Litvy a Portugalska.

Děti nejdříve představily své země a poté odprezentovaly své příspěvky k našemu vodnímu tématu – tj. výskyt vody v daných regionech a propojení vodstva napříč Evropou. K tématu měly také připravené workshopy, jejichž výstupy si můžete prohlédnout na stěně v přízemí u šaten.

Kromě činností pasivního typu (anglické divadlo, prezentace, infocentrum elektrárny Temelín) jsme se v tomto týdnu snažili děti unavit i po fyzické stránce, takže jim byly připraveny aktivity u nás ve škole spojené s vodou a recyklací – štafetový běh se vzkazem v láhvi, skok přes švihadlo vyrobené z víček, PET bowling, hod lahví do dálky atd. Na poznávacím výletě do Českého Krumlova pak nechyběla třeba hodina bruslení (kdy některé děti stály vůbec poprvé na bruslích).  

A protože součástí projektu není jen rozšiřování znalostí na témata spojená s vodou, ale i rozšiřování povědomí o kulturních památkách, které s vodou souvisejí, mohli jsme navštívit již zmiňovaný Krumlov nebo Třeboň.

Myslím, že budu mluvit za všechny, když řeknu, že tento týden byl hodně intenzivní, protože kromě naplňování aktivit z našeho plánu jsme se také setkávali s kulturními šoky, které nebyly vždy příjemné a že spousta lidí zanevřela na jednu méně přizpůsobivou skupinu projektu, ale doufejme, že tento „reprezentativní“ vzorek nebyl typický pro svou krajinu a že po zbytek projektu už nebudeme muset řešit výrazné problémy.

Každopádně všem zapojeným lidem moc děkujeme a vážíme si, že s námi tento mnohdy výbušný a emotivní týden ustáli. smiley

A Message in a Bottle A Message in a Bottle A Message in a Bottle

Celá návštěva obrazem zde: https://www.zslibusina.cz/fotogalerie/fotogalerie-2018-2019/a-message-in-a-bottle-v-bechyni/

 

TÝDEN ERASMUS+ na ZŠ Fr. Křižíka Bechyně

TÝDEN ERASMUS+ na ZŠ Fr. Křižíka BechyněTÝDEN ERASMUS+ na ZŠ Fr. Křižíka BechyněTÝDEN ERASMUS+ na ZŠ Fr. Křižíka BechyněTÝDEN ERASMUS+ na ZŠ Fr. Křižíka Bechyně

Od 17.3. do 23.3. na škole proběhne první setkání partnerů s výměnným pobytem žáků v rámci projektu A Message in a Bottle (Erasmus+). Hlavní téma setkání je představení a seznámení se s geografickými specifičnostmi partnerských zemí s důrazem na vodní zdroje a způsobem jak jsme z hlediska vody propojeni. Pro partnerské týmy z Litvy, Portugalska a Islandu a pro naše žáky je připraven bohatý program zahrnující aktivity ve škole, kulturní zážitky, exkurze a výlety za účelem seznámení se s českou kulturou, krásami jihočeského kraje a též i na vzájemné poznání se.

TÝDEN ERASMUS+ na ZŠ Fr. Křižíka Bechyně - program návštěvy 18.3. - 23.3.2019

18.3.2019 Oficiální uvítání zahraničních delegací z Litvy, Portugalska a Islandu v rámci projektu A Message in a Bottle; přijetí u pana starosty, odpolední aktivity ve škole.
18.3.2019 V rámci týdnu Erasmus+ na škole budou organizována 2 divadelní představení: 1. stupeň zhlédne a procvičí si angličtinu během hry „Jackie And The Giant“ a 2. stupeň spolu se zahraniční návštěvou podívá na „Aliens Save The Planet“. Větší část vstupného bude hrazena z grantu na projekt A Message in a Bottle (Erasmus+)
19.3.2019 Poznávání vodního bohatství, zeměpisu a kultury ČR bude zahájeno exkurzí do Českého Krumlova a Hluboké nad Vltavou pro partnerské týmy a jejich české hostitele.
20.3.2019 Bechyně a jejího okolí – pěší výprava „2 mosty“ a opékání buřtů; odpoledne je naplánovaná návštěva Temelína, kde se projektové týmy pokusí zjistit, jakou roli hrají voda a vodní zdroje v energetice.
21.3.2019 Účastníci projektu A Message in a Bottle a celý 2. stupeň se vypraví do Třeboně – ikonického spojení vodního bohatství, lidského umu při využívání vodních zdrojů a kulturního dědictví.
22.3.2019 Děti ze všech partnerských zemí propojí přivezené znalosti ze svých průzkumů, které provedly během celého prvního pololetí na svých školách, s nově nabytými znalostmi získaných během pobytu a aktivit na ZŠ Fr. Křižíka Bechyně. Pokusí se je výtvarně využít ve 2 workshopech. Ty se budou konat ve škole za aktivní účastí a pomocí všech žáků z 9.A. Jazykový a zeměpisný workshop jim poskytne nadstavbu a snad je vybaví užitečnými frázemi a znalostmi na závěr jejich pobytu v Bechyni.
22.3.2019 Párty na rozloučenou v pozdních odpoledních hodinách (kde jsou vítané i děti, které nebudou hostit zahraničního studenta) bude závěrem týdenního programu.
23.3.2019 Odjezd partnerských týmů do Prahy a následně do jejich domovů.

A Message in a Bottle

Náš projekt je též na internetu. Odkaz zde:

https://amiab.weebly.com/

Harmonogram setkání v rámci projektu A Message in a Bottle (program Erasmus+) – šk. rok 2018/19

Harmonogram setkání v rámci projektu A Message in a Bottle (program Erasmus+) – šk. rok 2018/19

Island (školení pedagogů) – 1.10. – 5.10.2018

ČR (výměnný pobyt žáků) – 18.3. – 22.3.2019

Litva (výměnný pobyt žáků) – 27.5. – 31.5.2019

ČR (školení pedagogů) – 10.6. – 14.6.2019

Větrný start projektu

Náš projekt A Message in a Bottle v rámci Erasmus+ začal v naší partnerské škole Vogaskóli v Reykjavíku, kde proběhlo školení pedagogů na internetových platformách weebly a slack, které díky srozumitelnému výkladu a hodinám prosezeným u počítače budeme snad moci používat pro náš projekt, aby informace byly přehledněji členěnější než v tom předchozím. Kromě školení jsme měli možnost nahlédnout do tříd a hodin ve škole, z čehož některým z nás málem vypadly oči z důlků (ehm, tím teď myslím učitelky jazyka, protože islandské děti, ačkoliv se učí povinně svůj rodný jazyk a dánštinu odmalička a s angličtinou začínají až později, nás celkem plynně zahrnuly otázkami, do kterých by se u nás leckterý deváťák zamotal, takže jsme opravdu zvědavé, koho s sebou vezmeme, až pojedeme na výměnný pobyt). Čas jsme si také zpestřili vycházkou do přírody a exkurzemi do muzea a vodní elektrárny, takže jsme byli vrženi v ústrety pravému islandskému počasí – chvilku svítí sluníčko, chvilku prší a pak se zvedne vítr a najednou vám horizontálně ledové krystalky atakují oči, abyste jim tu dramatickou přírodu nevykoukali. Vzhledem k tomu, že náš projekt se bude zaobírat vodou, nemohli jsme si lepšího partnera přát – na Islandu je vody dostatek a navíc na člověka útočí ze všech stran, takže se máme na co těšit.

Větrný start projektu

A Message in a Bottle

Naše škola byla úspěšná při podání žádosti o nový projekt. Budou se na něm s námi podílet školy z Islandu, Portugalska a Litvy. Veškeré podrobnosti o projektu naleznete v příloze.

A Message in a BottleA Message in a BottleA Message in a BottleA Message in a Bottle

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
a-message-in-a-bottle-info.docx 13.9 Kb

Logo programu

Logo projektu